A mediáció területei 

Hol alkalmazható a mediáció?

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediáció

Válási mediáció

Válási mediáció

Üzleti mediáció

Üzleti mediáció

Munkahelyi mediáció

Munkahelyi mediáció

Szomszédviták

Szomszédviták

Öröklés és családi viták

Öröklés és családi viták

Szülő-gyermek konfliktus

Szülő-gyermek konfliktus

Iskolai mediáció

Iskolai mediáció

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolat során eljuthatunk abba az életszakaszba, amikor a viták egyre csak sokasodnak. Úgy érezhetjük, hogy nincs igazi megoldás, és már nem tudunk beszélgetni, az egyetértés pedig már teljesen a múlté.

Ilyenkor segíthet sokat egy közvetítő, aki kérdések mentén lefordítja egymás nézőpontjait, és az adott vitás helyzetet elkezdjük a másik szemével szemlélni.

Azoknak segíthet a párkapcsolati mediáció, akik tudják, hogy miben szeretnének megegyezni, csak nem tudják, hogyan.

Válási mediáció

Válás során a mediáció segíthet, hogy a felek megkíméljék magukat a hosszú és költséges bírósági eljárástól. A mediációs eljárás eredményeként létrejövő megállapodás ugyanis előmozdítja, hogy a bírósági döntés gyorsan és problémamentesen meghozható legyen. Az egyik legfontosabb szempont pedig, hogy amennyiben vannak a válással érintett gyermekek is, úgy ők a mediáció igénybevétele által a legkevésbé sérülnek.

Üzleti mediáció

Segít, hogy az üzlettársával kapcsolatos egyszeri, vagy olykor visszatérő, régebb óta húzódó vitás kérdéseket, problémákat nyugodt körülmények között, mediátor által irányítottan megbeszéljék. A megbeszélés eredményeként pedig egy mindenki számára betartható megállapodás születhessen.

Munkahelyi mediáció

Főnökével, alkalmazottjával vagy munkatársával olyan kérdéseket is tisztázni tudnak, melyek régóta elrontják a munkahelyi légkört.

Szomszédviták

Kevesen vannak, akik megtehetik, hogy olyan helyen élnek, ahol a környezetükben nem laknak szomszédok. A szerencsésebb esetben a szomszédok kisebb súrlódásokkal képesek egymás mellett élni. Szerencsétlenebb esetben azonban szükség lehet a nézőpontok irányított, mediátor által vezetett ütköztetésére a megoldás érdekében. Például amikor valaki a szabadidejét teljes csendben szeretné tölteni, amikor a szomszéd éppen pont hangos zenehallgatás mellett tud igazán kikapcsolódni. És ez csak egyetlen triviális példa az ezer meg ezer problémából, amik megoldásra várhatnak.

Öröklés és családi viták

A mediáció kiváló eszköz arra, hogy hagyatéki ügyekben megkíméljük magunkat az évekig tartó, idegeskedéssel, olykor a családi kapcsolatok teljes elmérgesedésével járó, sokszor valódi eredmény nélkül záródó pereskedéstől.

Sok esetben a családon belül alakul ki olyan helyzet, hogy éveken keresztül sodródunk az eseményekkel és bízunk benne, hogy magától megoldódik a kialakult konfliktushelyzet. Pedig nem! A szüleinkkel, testvéreinkkel, gyermekeinkkel elmérgesedett helyzet mediációt, mediátort kíván!

Szülő-gyermek konfliktus

A családi viták speciális esete, legtöbbször szülők és kamasz gyermekek között felszínre kerülő problémák várnak megoldásra.

Iskolai mediáció

A mediációs során itt kerül leginkább előtérbe az asszertív kommunikáció, az értő figyelem. Sokszor nem értenek egyet a felek, hogy miért romlanak pl az eredmények, miért hiányzik sokat a gyermek az iskolából, mi az osztályon belüli konfliktus oka, miért kivételezik valakivel a pedagógus stb.

Az érintett felek (szülő-tanár, gyermek-tanár, gyermek-gyermek, szülő-szülő, tanár-tanár, gyermek – osztályközösség nagyobb része stb.) a mediációs eljárásban egyenrangúak, így könnyebben derül ki a konfliktus valódi oka, és születik végrehajtható megoldás.